Το Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης Θεσσαλονίκης

και η Μονάδα Εξωτερικής Παρακολούθησης του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ

θα συμμετέχουν με ενημερωτικό περίπτερο στο Φεστιβάλ Νεολαίας του

Σύριζα στη Θεσσαλονίκη που θα λάβει χώρα στο στρατόπεδο Παύλου Μελά στις 3,4 και 5 Οκτώβρη.