Η Πρόσκληση αφορά την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο “Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης με έδρα τη Θεσσαλονίκη“, την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο “Μονάδα για άτομα με ψυχιατρική συννοσηρότητα με έδρα τη Θεσσαλονίκη” και την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο “Μονάδα Άμεσης Πρόσβασης με Υπηρεσίες Κινητής Μονάδας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη“, οι οποίες εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης με έδρα τη Θεσσαλονίκη στοχεύει στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και την κοινωνική ενσωμάτωση των πρώην εξαρτημένων ή υπό απεξάρτηση ατόμων. Σχεδιάστηκε για να ενισχύσει την προσπάθεια κοινωνικής ενσωμάτωσης με έμφαση στους κρατούμενους που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης, μια ομάδα που εμφανίζει σοβαρά ελλείμματα σε βασικές γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες.

Η Μονάδα για άτομα με ψυχιατρική συννοσηρότητα Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, με έδρα στη Θεσσαλονίκη, θα παρέχει υπηρεσίες σε άτομα που εμφανίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας παράλληλα με την εξάρτηση από ουσίες.

Η Μονάδα Άμεσης Πρόσβασης με Υπηρεσίες Κινητής Μονάδας Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, έχει ως βασικό στόχο την πρωτογενή φροντίδα των εξαρτημένων ατόμων και των επιμέρους ομάδων εξαρτημένων ατόμων που διαβιούν στο δρόμο ή σε μη σταθερές συνθήκες διαβίωσης και δεν επιθυμούν απαραίτητα να ενταχθούν σε θεραπευτικό πλαίσιο.

Σε εκτέλεση των παραπάνω πράξεων ζητεί προσωπικό το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης, η οποία όμως θα τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της σύμβασης των προαναφερόμενων πράξεων.

Η προθεσμία υποβολής του φακέλου λήγει στις 11 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής της κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Οι υποψήφιοι για γενικές διευκρινίσεις σχετικά, μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού τηλεφωνικά (210 9241993-6, εσωτ. 272 ή 267) εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 10:00 μέχρι 13:00.

Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.kethea.gr/nea/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-tin-proslipsi-prosopikou-stin-perifereia-kentrikis-makedonias

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας [696,07 KB]