Ξεκίνησε το τριήμερο Σεμινάριο με τίτλο “Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Αποθήκης”.

Μέλη των θεραπευτικών προγραμμάτων της Θεσσαλονίκης έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε σεμινάριο επιμόρφωσης σχετικά με θέματα που αφορούν τον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Αποθήκης. Το σεμινάριο πραγματοποιεί εξειδικευμένο προσωπικό του Εναλλακτικού Σχολείου της ΙΘΑΚΗΣ.

Η θεματολογία του σεμιναρίου είναι: Βασικές αρχές αποθήκευσης και διαχείρισης αποθηκευτικών χώρων, πολιτική ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών και υγιεινή και ασφάλεια των αποθηκευτικών χώρων και των εργαζομένων.