Το 17ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θεραπευτικών Κοινοτήτων με τίτλο «Τα πάντα ρει: Η αλλαγή στη Θεραπευτική Κοινότητα Απεξάρτησης», θα πραγματοποιηθεί φέτος στη Θεσσαλονίκη στις 19 και 20 Σεπτέμβρη 2019.
Το συνέδριο διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Θεραπευτικών Κοινοτήτων (EFTC), το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), το Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων ατόμων ΠΕΘΕΑ ΑΡΓΩ , σε συνεργασία με τα Κέντρα πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας “ΣΕΙΡΙΟΣ” και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Σε μια εποχή κρίσης κατά την οποία οι θεραπευτικές Κοινότητες καλούνται να κάνουν περισσότερα με λιγότερους πόρους, το συνέδριο εστιάζει στην έννοια της αλλαγής. Θα διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο οι Θεραπευτικές Κοινότητες αλλάζουν προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις σημερινές ανάγκες και τις προκλήσεις του μέλλοντος. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα παρουσιαστούν επίσης καινοτόμες υπηρεσίες και πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί στη θεραπεία, την πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση.

Η υποβολή περιλήψεων έχει ξεκινήσει!

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο:
https://www.eftc2019thessaloniki.gr/