Μέλη της Θεραπευτικής Κοινότητας και της Μονάδας Εξωτερικής Παρακολούθησης του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ συμμετείχαν στον 9ο Αριστοτέλειο Δρόμο που οργανώθηκε απο το Α.Π.Θ.
Ενημερωτικά φυλλάδια και πληροφορίες δόθηκαν σε ενδιαφερόμενους φοιτητές και πολίτες της Θεσσαλονίκης.
Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο και το ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ έχουν ξεκινήσει συνεργασία σε διάφορες αθλητικές δράσεις όπως αυτή. Είναι χαρά μας να είμαστε σε διαρκή επαφή με το φοιτητικό κοινό της πόλης.