• Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης με έδρα τη Θεσσαλονίκη
  • Μονάδα για άτομα με ψυχιατρική συννοσηρότητα με έδρα στη Θεσσαλονίκη

 

Οι σελίδες αυτές βρίσκονται υπό κατασκευή. Σύντομα κοντά σας!